Anhörigstöd

Anhörigföreningen
på Södermalm

Kontakta oss: anhorigsoder@gmail.com

adress: c/o Gunilla Graneborg

Västgötagränd 7

118 28 Stockholm


Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


©2020 Anhörigföreningen på Södermalm

Vad betyder Anhörigperspektiv? Vad är anhörigstöd? 

Vi tror alla vi vet vad vi talar om, men varför är det då så svårt att gå från ord till handling? Dessa ord kanske inte betyder samma sak för olika människor?


Stockholms Stad har gett ut "Program för Stöd till Anhöriga 2017-2020". Där används ovanstående ord många gånger och avsikten är att det inom alla delar av den kommunala verksamheten ska finnas ett "anhörigperspektiv". Eftersom detta är ett tvingande dokument, som ska avrapporteras 2020 vill vi veta HUR detta kommer att ske. 


Så fort vi alla kan mötas igen efter coronakrisen, kommer Äldre- och Trygghetsborgarrådet Erik Slottner till oss för att samtala om detta. Läs bifogade dokument.


Program för stöd till Anhöriga 2017-2020

Avrapportering Program för Stöd till Anhöriga 2017-2020


Avrapporteringen är ett nytt styrdokument "Program för Stöd till Anhöriga 2021-2024 som nu är på remiss hos stadsdels-nämnderna i Stockholm. Vi återkommer med mer information i början av 2021.