Evenemang

Anhörigföreningen
på Södermalm

Kontakta oss: anhorigsoder@gmail.com

adress: c/o Gunilla Graneborg

Västgötagränd 7

118 28 Stockholm


Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


©2020 Anhörigföreningen på Södermalm

ANHÖRIGRIKSDAGEN 2020


Ett digitalt event 3&4 November 


ANHÖRIG - vid livets slut


www.anhörigriksdagen.se


Tillgängligt på AHRs hemsida i ett år

www.anhorigasriksforbund.se


På Anhörigas Riksförbunds hemsida hittar du 

filmer, digitala seminarier, anhörighandboken och mycket övrig användbar information.