Korrespondens

Anhörigföreningen
på Södermalm

Kontakta oss: anhorigsoder@gmail.com

adress: c/o Gunilla Graneborg

Västgötagränd 7

118 28 Stockholm


Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


©2020 Anhörigföreningen på Södermalm

Nedan är länkar till korrespondens under pandemisommaren 2020. Förutom de svar som finns med i korrespondensen har vi blivit uppringda av några av politikerna som uppskattat våra mail. Vi har dessutom blivit kontaktade av anhörigkonsulenter i andra stadsdelar i Stockholm, som speciellt uppskattade det första mailet vi skickade ut efter vår rundringning bland medlemmarna. 


Vi länkar också till den insändare vi initierade och som undertecknades av Anhörigas Riksförbund och 27 anhörigföreningar från olika delar av landet. Den blev inte införd men blev betydelsefull för ett fortsatt informationsutbyte mellan föreningarna och med Anhörigas Riksförbund.