Nyhetsbrev

Anhörigföreningen
på Södermalm

Kontakta oss: anhorigsoder@gmail.com

adress: c/o Gunilla Graneborg

Västgötagränd 7

118 28 Stockholm


Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


©2020 Anhörigföreningen på Södermalm

NYHETSBREV nr 46 december 2020


Om förändringsarbete och att stärka samarbeten inför en utmanande framtid.NYHETSBREV NR 46 dec 2020

NYHETSBREV nr 45 november 2020


Rapport om besök hos Äldre- och Trygghetsborgarrådet

Erik Slottner.


AHF Nyhetsbrev nr 45 november 2020

NYHETSBREV nr 44 september 2020


Verksamhet trots sociala begränsningar. Kontakt med medlemmar och myndigheter. Planer för hösten.


AHF Nyhetsbrev nr 44 september 2020

NYHETSBREV nr 43 Juni 2020


Rapport från rundringning i coronatider. Sammanfattning sänd till tjänstemän och politiker med god respons. Fortsatt arbete för att synliggöra anhörigas utsatthet.


AHF Nyhetsbrev nr 43 Juni 2020

NYHETSBREV nr 42 Mars 2020


Rapport från årsmötet 30 januari och efterföljande diskussion med inbjudna politiker och tjänstemän. En sammanfattning av Susanna Alakoskis uppskattade föredrag "ANHÖRIGHELVETET" 5 mars på Kristinehofs Malmgård.


AHF Nyhetsbrev nr 42 Mars 2020