Om oss

Anhörigföreningen
på Södermalm

Kontakta oss: anhorigsoder@gmail.com

adress: c/o Gunilla Graneborg

Västgötagränd 7

118 28 Stockholm


Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


©2020 Anhörigföreningen på Södermalm

Anhöriga – närstående

 

Anhörig är den vars närstående inte längre har förmågan att klara sig utan hjälp. För många är det självklart att hjälpa sin närstående. Men det som börjar med en självklar hjälp kan lätt utvecklas till en nödvändighet och bli ett åtagande som sträcker sig över 24 timmar om dygnet.

 

Att vårda en närstående är ett frivilligt åtagande. När den frivilliga vården blir för krävande måste den anhöriga få stöd från den myndighet som är juridiskt ansvarig för vården.

 

Anhörigstöd ska enligt lag erbjudas i Sveriges alla kommuner. Det ser mycket olika ut på olika ställen. Vi arbetar för att anhörigstödet ska anpassas så väl som möjligt till anhörigas behov i vår stadsdel och vår kommun. Genom riksförbundet bidrar vi till dokumentation av det nationella stödet, för att ett gott anhörigstöd ska vara tillgängligt på liknande villkor över hela landet.

 

  • God Vård för Närstående

Anhörigas behov av stöd utgår i första hand från att den Närstående blir väl omhändertagen. Här tittar vi speciellt på förhållande till regelverk och bedömningar från biståndshandläggare.

 

  • Anhörigstöd till alla med funktionsnedsatta närstående

Anhörigstöd ska utformas på ett sådant sätt att anhöriga med funktionsnedsatta närstående ska ha rätt till avlastning av olika slag. Genom Anhörigas Riksförbund arbetar vi också för att anhöriga ska ha rätt till ledighet för VAN (vård av närstående) på samma villkor som VAB (Vård av Barn)

 

  • God kommunikation mellan anhöriga, närstående och vårdpersonal

Att alla ska kommunicera med varandra är ett ofta uttryckt önskemål eller krav. Men det är bara på vissa ställen som det fungerar. Vi letar goda exempel med målsättning att hitta metoder och system som kan överbrygga de motsättningar som finns inbyggda i förhållandena personal, närstående och anhöriga.

 

  • Goda relationer med relevanta institutioner och politiker

Styrelsen

Agneta Lindström, Ingalill Rönnlöf, Anita Oxburgh, Gunilla Graneborg, Marja Hillerström, Marianne Ressner och infälld: Helen Rothsman Axnäs

 

Anita Oxburgh, ordförande – anitaox@bredband.net    070 574 79 57

 

Marianne Ressner, vice ordförande - marianne.ressner@gmail.com   070 155 06 19

 

Gunilla Graneborg,sekreterare - gunilla.graneborg@fatburen.org  073 959 55 54

 

Ingalill Rönnlöf, kassör -  ingalill41@comhem.se  070 642 74 59

 

Marja Hillerström, ledamot vappu51@hotmail.com   073 972 44 94

 

Helen Rotsman Axnäs, ledamot - heroax@icloud.com   070 140 73 18

 

Agneta Lindström, ledamot -  agneta.lindstrom51@icloud.com   073 770 55 69


Kerstin Sorsdotter, ledamot - kerstin.sors2@gmail.com  070-325 20 50